This post is also available in: caValencià (Valencià)

DECÁLOGO DE L’ ARRANCÀ D’ESQUADRA

1/ El Cap d’esquadra, la seua esquadra i la banda de música, són els grans protagonistes d’aquest acte. Cal controlar que ningú moleste, distraga, camine, passe per davant, per darrere i que tot estiga preparat per a aquest moment màgic.

2/ El cap d’esquadra portarà la seua esquadra al lloc indicat per a fer “l’arrancà”. Cal baixar caminant fins al lloc indicat de l’arrancà, només.

3/ El cap d’esquadra és qui, quan veja que està tot preparat, donarà l’ordre al director de la banda de música perquè comencen a interpretar la marxa seleccionada per ell o per la “filà”. Haurà de conèixer al detall la composició musical que li interpretaran.

4/ El cap marcarà el pas a la seua esquadra tan prompte com la banda estiga interpretant la marxa, no en els moments de percussió que fan abans de començar la marxa. Si s’equivocara, marcant el pas, se li comunicarà l’error, molt discretament.

5/ El cap d’esquadra, no ha de demanar l’aplaudiment del públic abans de “l’arrancà”. De tots és sabut que el nostre públic és generós, es faça bé o malament, sempre ens aplaudeixen.

6/El cap d’esquadra, no mourà la seua arma abans de “l’arranca”. Si ho fera, ha de ser d’una manera molt suau i l’arma tan baixa com fora possible, excepte “filà” Andalusos i Llauradors que porten unes armes diferents.

7/ El cap, tindrà gran comunicació amb l’esquadra. Amb anterioritat a aquest moment (aconsellable) el cap haurà donat, totes les indicacions, oportunes a l’esquadra sobre quan han d’alçar les armes. En tot moment ell i l’esquadra estaran pendents d’aquest moment.

8/ El cap i l’esquadra alçaran les armes en el primer “forte” de la marxa (més que aconsellable), si és en el segon cal improvisar molt i el temps és or, aquesta decisió, solament correspon al cap d’esquadra, amb consentiment del seu “Filà”.

9/ El cap manarà arrancar a l’esquadra. Una vegada alçades les armes, o al mateix temps, el més urgent és arrancar ràpidament i que totes les altres “filaes”, puguen fer les seues “arrancaes” sense problemes.

10/El cap no se separarà de l’esquadra. Li donarà un marge de dos a tres metres i quatre metres, si hi ha cap batedor. El cap d’esquadra, sempre, marxarà pel centre de l’esquadra.

Aquest decàleg és orientatiu, solament marca les pautes aconsellables per a una bona arrancà. No volem que s’entenga com a “dogma” ni “llei”, simplement com unes normes, que sempre s’han utilitzat i ens fa la sensació que s’han oblidat amb el transcurs dels anys.

El compliment d’aquest decàleg no garanteix l’èxit d’una “arrancà”, ací cal afegir, ni més ni menys, “l’art” del cap d’esquadra i ací no hi ha normes ni pautes a seguir. Només “ART”.